Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 55

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 60
Mocowanie ładunku | Zawiesia, chwytaki, uchwyty, trawersy, C-haki.

Archiwalne Mocowanie ładunku

Dobór odciągów łańcuchowych.

Kąty mocowania odciągów określamy zgodnie ze schematem:

kąty mocowania

Czytaj więcej

Zasady bezpiecznego stosowania odciągów łańcuchowych

Należy dobrać wielkość i liczbę mocowań odpowiednio do przewożonego ładunku biorąc pod uwagę jego masę, rozmiary oraz możliwości zaczepienia.
Nie należy mieszać mocowań łańcuchowych z taśmowymi tam, gdzie może dojść do ich kontaktu.
Przed rozpoczęciem transportu rozważyć sposób zdjęcia mocowań po jego zakończeniu.
Po zaczepieniu łańcucha i upewnieniu się, że połączenie jest pewne i nie istnieje ryzyko odczepienia się należy dokonać napięcia łańcucha przy pomocy napinającej śruby rzymskiej znajdującej się w składzie urządzenia. Haki śruby napinającej zakłada się na łańcuch po jego zewnętrznej stronie ? nie należy próbować zaczepiania rogu haka o wnętrze ogniwa łańcucha. Napinanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby śruba napinająca nie była skręcona do końca i aby wciąż pozostawała możliwość dalszego napięcia (dociągnięcia) mocowania. W przypadku, gdy nastąpi rozluźnienie napięcia łańcucha mocującego w wyniku wstrząsów lub wibracji należy ponownie dokonać jego napięcia.
Do napinania należy używać wyłącznie śruby z zestawu. Napinanie należy przeprowadzać ręką bez stosowania jakichkolwiek przedłużeń dźwigni śruby mocującej.
Haki będące zakończeniami łańcucha należy zaczepiać tak, aby ich zapadki zamknęły się. Haki nie mogą być narażone na zginanie lub rozginanie. Nie należy także obciążać rogu haka, gdyż może to powodować jego rozgięcie. Prawidłowe zaczepienie haka pokazuje rysunek 1. Istnieje możliwość obwiązania łańcuchem mocowanego elementu i zapięcia haka na łańcuchu powyżej punktu zaczepienia, należy wtedy pamiętać, że wytrzymałość takiego układu spada o 20% (rys 2).

Czytaj więcej

Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji odciągów łańcuchowych wg PN-EN 12195-3

 1. Podczas selekcjonowania i specyfikowania odciągów łańcuchowych, rozważyć wymagania
  dotyczące zdolności mocowania, przewidywany sposób użytkowania i właściwości
  ładunku zabezpieczanego. Rozmiar, kształt i waga, oraz zamierzona metoda
  użytkowania (EN-12195-1), środowisko transportowe i właściwości ładunku będą
  miały wpływ na prawidłową selekcję.
  Czytaj więcej