Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 55

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 60
Zasady bezpiecznego stosowania odciągów łańcuchowych | Zawiesia, chwytaki, uchwyty, trawersy, C-haki.

Zasady bezpiecznego stosowania odciągów łańcuchowych

Należy dobrać wielkość i liczbę mocowań odpowiednio do przewożonego ładunku biorąc pod uwagę jego masę, rozmiary oraz możliwości zaczepienia.
Nie należy mieszać mocowań łańcuchowych z taśmowymi tam, gdzie może dojść do ich kontaktu.
Przed rozpoczęciem transportu rozważyć sposób zdjęcia mocowań po jego zakończeniu.
Po zaczepieniu łańcucha i upewnieniu się, że połączenie jest pewne i nie istnieje ryzyko odczepienia się należy dokonać napięcia łańcucha przy pomocy napinającej śruby rzymskiej znajdującej się w składzie urządzenia. Haki śruby napinającej zakłada się na łańcuch po jego zewnętrznej stronie ? nie należy próbować zaczepiania rogu haka o wnętrze ogniwa łańcucha. Napinanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby śruba napinająca nie była skręcona do końca i aby wciąż pozostawała możliwość dalszego napięcia (dociągnięcia) mocowania. W przypadku, gdy nastąpi rozluźnienie napięcia łańcucha mocującego w wyniku wstrząsów lub wibracji należy ponownie dokonać jego napięcia.
Do napinania należy używać wyłącznie śruby z zestawu. Napinanie należy przeprowadzać ręką bez stosowania jakichkolwiek przedłużeń dźwigni śruby mocującej.
Haki będące zakończeniami łańcucha należy zaczepiać tak, aby ich zapadki zamknęły się. Haki nie mogą być narażone na zginanie lub rozginanie. Nie należy także obciążać rogu haka, gdyż może to powodować jego rozgięcie. Prawidłowe zaczepienie haka pokazuje rysunek 1. Istnieje możliwość obwiązania łańcuchem mocowanego elementu i zapięcia haka na łańcuchu powyżej punktu zaczepienia, należy wtedy pamiętać, że wytrzymałość takiego układu spada o 20% (rys 2).

Odciągi mocowanie
Jeżeli łańcuch opasujący ładunek narażony jest na kontakt z ostrymi krawędziami twardych materiałów jak stal, kamień lub podobne należy zastosować przekładki lub osłony dla ochrony łańcucha.

Nie przeciążać mocowań.
Jeżeli w ładunku lub podłożu mogą występować wibracje lub drgania należy zastosować przekładki tłumiące między ładunkiem i podłożem.
Maksymalna siła zamocowania ładunku jest wypadkową wytrzymałości zastosowanych urządzeń mocujących, kąta ich odchylenia od kierunku mocowania, oraz siły tarcia między ładunkiem i podłożem. Należy przyjąć, że w przypadku, gdy urządzenie mocujące jest odchylone od kierunku mocowania o kąt 45° maksymalna siła takiego mocowania wynosi nie więcej niż 70% minimalnej wytrzymałości urządzenia mocującego oznaczonej na tabliczce znamionowej.
Nie stosować wiązania łańcucha jako sposobu regulacji długości. Aby uniknąć przypadkowego obsunięcia się ładunku upewnić się czy jest stabilny.
Nie łączyć odcinków łańcucha przy pomocy szekli, śrub itp.

Kontrola, przechowywanie i konserwacja.
Łańcuchowe urządzenia mocujące należy przed każdym użyciem poddać dokładnym oględzinom w celu stwierdzenia czy nie występują uszkodzenia łańcucha i innych elementów nośnych w postaci wygięć, nacięć czy pęknięć. Jeżeli ogniwa łańcucha są wyraźnie wyciągnięte (powyżej 10%), haki rozgięte lub wygięte, gwint śruby napinającej nie obraca się swobodnie urządzenie nie może być zastosowane.
Urządzenia mocujące należy przechowywać w suchym miejscu, tak aby nie były narażone na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Urządzenia mocujące po użyciu należy oczyścić stosując, jeżeli to konieczne preparaty na bazie benzyn a następnie umyć wodą z ewentualnym dodatkiem mydła. Po umyciu osuszyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *