Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 55

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 60
Artykuły | Zawiesia, chwytaki, uchwyty, trawersy, C-haki.

Archiwalne Artykuły

Zasady doboru urządzeń ze względu na intensywność pracy

Wprowadzenie

Dodatkowa klasyfikacja urządzeń ze względu na warunki pracy dostarcza konstruktorom racjonalnych podstaw projektowania mechanizmów i ustrojów nośnych pod określone warunki pracy. Użytkownik może na tej podstawie dobrać urządzenie dopasowane do żądanych warunków pracy oraz zapewnić bezpieczną eksploatację w całym okresie użytkowania.

Znaczenie klasyfikacji GNP

Stosowanie klasyfikacji GNP oraz powiązanych procedur technicznych poprawia bezpieczeństwo użytkowania poprzez ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmęczenia i starzenia materiałów. Użytkownicy dźwignic produkowanych seryjnie są zobowiązani prawnie do określenia rzeczywistego okresu użytkowania, na bieżąco kontrolowania stopnia wykorzystania resursu i na tej podstawie dokonywania przeglądów, remontów lub wycofania z eksploatacji.

Różnice konstrukcyjne

Różnice konstrukcyjne pomiędzy urządzeniami o takich samych głównych parametrach użytkowych a różnej klasie GNP mogą być duże. Przykładowo zblocze 100t w klasie GNP M7(4m) może ważyć trzykrotnie więcej niż zblocze 100t w klasie GNP M3(18m).

Klasyfikacje

Funkcjonuje kilka znormalizowanych systemów klasyfikacyjnych:

 • Norma ISO 4301-1 klasyfikująca mechanizmy w GNP M1-MB (klasy obciążenia L1-14 przy intensywności użytkowania T0-T9) oraz całe dźwignice w GNP A1-A8 (klasy obciążenia Q1-Q4 przy intensywności użytkowania U0-U9)
 • Norma EN 13001-1 wprowadzająca klasy Q0-Q5 dla spektrum obciążenia, U0-U9 dla liczby cykli roboczych, D0-09 dla przeciętnych przemieszczeń, P0-P3 dla ruchów pomocniczych, S0-S9 dla historii obciążenia
 • Norma FEM 9.755 (Fédération Européenne de la Manutention) wprowadza 8 klas GNP 1Dm, 1Cm, 1Bm, 1Am, 2m, 3m, 4m, 5m tożsama i podawana wymiennie z klasyfikacją GNP w/g IS0 4301

Ustalenie grupy natężenia pracy mechanizmu (GNP)

W celu określenia grupy klasyfikacyjnej GNP mechanizmu (zgodnie z normą ISO 4301-1) należy uwzględnić dwa czynniki:

 • klasę roboczą opisującą intensywność wykorzystania poprzez określenie liczby cykli pracy lub średniego dziennego czasu pracy,
 • klasę obciążenia L opisującą krotność ładunków będących częścią udźwigu dźwignicy

GPN dla klasy roboczej i klasy obciążenia

Klasa obciążenia mechanizmu L

 • L1 – Lekkie
 • L2 – Średnie
 • L3 – Ciężkie
 • L4 – Bardzo ciężkie

Klasa robocza

Klasa robocza określa średni dzienny czas pracy mechanizmu.

L1-Lekkie

Okazjonalnie ciężkie obciążenie. Zwykle lekkie obciążenie. Małe stałe obciążenie.

Klasa robocza – średni dzienny czas pracy [h]≤22-44-88-16≤16>16
Zalecany GNP mechanizmu 1Bm
(M3)
1Am
(M4)
2m
(M5)
3m
(M6)
4m
(M7)
5m
(M8)

L2-Średnie

Okazjonalnie ciężkie obciążenie. Zwykle lekkie obciążenie. Średnie stałe obciążenie.

Klasa robocza – średni dzienny czas pracy [h]≤11-22-44-88-16≤16
Zalecany GNP mechanizmu 1Bm
(M3)
1Am
(M4)
2m
(M5)
3m
(M6)
4m
(M7)
5m
(M8)

L2-Ciężkie

Powtarzające się pełne obciążenie. Zwykle średnie obciążenie. Ciężkie stałe obciążenie.

Klasa robocza – średni dzienny czas pracy [h]≤0,50,5-11-22-44-88-16
Zalecany GNP mechanizmu 1Bm
(M3)
1Am
(M4)
2m
(M5)
3m
(M6)
4m
(M7)
5m
(M8)

L2-Bardzo ciężkie

Zwykle prawie pełne obciążenie. Bardzo ciężkie stałe obciążenie.

Klasa robocza – średni dzienny czas pracy [h]≤0,250,25-0,50,5-11-22-44-8
Zalecany GNP mechanizmu 1Bm
(M3)
1Am
(M4)
2m
(M5)
3m
(M6)
4m
(M7)
5m
(M8)

Zalecany GNP

Tabela przedstawia zalecany GNP dla różnych kombinacji klasy obciążenia i klasy roboczej.

GNP mechanizmu traktowanego jako całość
(M1)


(M2)
1Bm
(M3)
1Am
(M4)
2m
(M5)
3m
(M6)
4m
(M7)
5m
(M8)
Typ obciążenia współczynnik Km Resurs D urządzenia (szacunkowy czas pracy) [h]
L1 < 0,125 80016003200 6300 12500 2500050000100000
L2 0,125-0,25 400 8001600 3200 6300 12500 25000 50000
L3 0,25-0,5 200 400 800 1600 3200 6300 12500 25000
L4 0,5-1 100 200 400 800 1600 3200 6300 12500

Okres użytkowania

Średni teoretyczny okres użytkowania seryjnie produkowanych mechanizmów podnośnych powinien trwać 10 lat. Uwzględniając klasę obciążenia można mechanizmom o określonej grupie GNP przypisać następujący teoretyczny okres użytkowania, wyrażony w całkowitej ilości przepracowanych godzin.

Dopuszczalna liczba cykli oraz czasu pracy

Tabela przedstawia dopuszczalną liczbę cykli roboczych oraz czasu trwania pracy z krótkimi przerwami dla różnych grup klasyfikacyjnych GNP.

GNP urządzeniaPraca przerywana ilość cykli/hPraca przerywana i lość startów/hPraca z krótkimi przerwami czas trwania min w ciągu godziny
1Bm (M3)2525015
1Am (M4)3018015
2m (M5)4024030
3m(M6)5030030
4m (M7)6036060
5m(M8)6036060
Dopuszczalna liczba cykli oraz czasu pracy dla poszczególnych grup klasyfikacyjnych GNP

Uwaga

Należy zauważyć, że każda kolejna wyższa grupa klasyfikacyjna GNP oznacza dwukrotnie dłuższy teoretyczny okres użytkowania. Podobnie każda kolejna klasa obciążenia L oznacza dwukrotnie krótszy teoretyczny okres użytkowania.

Zastosowanie

Znając grupę klasyfikacyjną GNP urządzenia można na podstawie powyższej tabeli określić dopuszczalną liczbę cykli roboczych oraz czasu trwania pracy z krótkimi przerwami.

Dobór odciągów łańcuchowych.

Kąty mocowania odciągów określamy zgodnie ze schematem:

kąty mocowania

Czytaj więcej

Zasady bezpiecznego stosowania odciągów łańcuchowych

Należy dobrać wielkość i liczbę mocowań odpowiednio do przewożonego ładunku biorąc pod uwagę jego masę, rozmiary oraz możliwości zaczepienia.
Nie należy mieszać mocowań łańcuchowych z taśmowymi tam, gdzie może dojść do ich kontaktu.
Przed rozpoczęciem transportu rozważyć sposób zdjęcia mocowań po jego zakończeniu.
Po zaczepieniu łańcucha i upewnieniu się, że połączenie jest pewne i nie istnieje ryzyko odczepienia się należy dokonać napięcia łańcucha przy pomocy napinającej śruby rzymskiej znajdującej się w składzie urządzenia. Haki śruby napinającej zakłada się na łańcuch po jego zewnętrznej stronie ? nie należy próbować zaczepiania rogu haka o wnętrze ogniwa łańcucha. Napinanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby śruba napinająca nie była skręcona do końca i aby wciąż pozostawała możliwość dalszego napięcia (dociągnięcia) mocowania. W przypadku, gdy nastąpi rozluźnienie napięcia łańcucha mocującego w wyniku wstrząsów lub wibracji należy ponownie dokonać jego napięcia.
Do napinania należy używać wyłącznie śruby z zestawu. Napinanie należy przeprowadzać ręką bez stosowania jakichkolwiek przedłużeń dźwigni śruby mocującej.
Haki będące zakończeniami łańcucha należy zaczepiać tak, aby ich zapadki zamknęły się. Haki nie mogą być narażone na zginanie lub rozginanie. Nie należy także obciążać rogu haka, gdyż może to powodować jego rozgięcie. Prawidłowe zaczepienie haka pokazuje rysunek 1. Istnieje możliwość obwiązania łańcuchem mocowanego elementu i zapięcia haka na łańcuchu powyżej punktu zaczepienia, należy wtedy pamiętać, że wytrzymałość takiego układu spada o 20% (rys 2).

Czytaj więcej

Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji odciągów łańcuchowych wg PN-EN 12195-3

 1. Podczas selekcjonowania i specyfikowania odciągów łańcuchowych, rozważyć wymagania
  dotyczące zdolności mocowania, przewidywany sposób użytkowania i właściwości
  ładunku zabezpieczanego. Rozmiar, kształt i waga, oraz zamierzona metoda
  użytkowania (EN-12195-1), środowisko transportowe i właściwości ładunku będą
  miały wpływ na prawidłową selekcję.
  Czytaj więcej

Kontrola zawiesi poliestrowych podczas użycia

Podczas okresu użytkowania należy dokonywać częstych kontroli zawiesia poliestrowego w celu określenia stopnia zużycia i wykrycia ewentualnych defektów. Przeglądy powinny obejmować również wyposażenie współpracujące jak szekle, łączniki, haki itp. Jeżeli zachodzi jakakolwiek wątpliwość co do stanu zawiesi lub jeżeli oznaczenie zawiesia uległo zniszczeniu, lub jest nieczytelne należy je bezwzględnie wyłączyć z użycia.

Czytaj więcej

Po trzykroć łańcuch

zawiesia-winnerŁańcuch w klasie jakości 10 stopniowo zdobywa uznanie na rynku, tworzone są nowe standardy. Wysoka cena hamuje jednak jego szerszą ekspansję. Phil Bishop donosi.
„Na papierze” zalety klasy 10 są oczywiste. Biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia w dziedzinie stali stopowych, łańcuch w klasie 10 jest 25% mocniejszy od łańcucha w klasie 8. Może więc dźwignąć o 25% większy ciężar niż łańcuch w klasie 8 o tej samej średnicy. Na przykład, zawiesie 4-cięgnowe z łańcucha Wmm w klasie 10 ma DOR 8 ton, podczas kiedy analogiczne zawiesie w klasie 8 – tylko 6,7 tony – mówi Richard Oldknow – dyrektor Crosby – dystrybutora jak również firmy siostrzanej Parsons należącej do FKI GROUP.
Użytkownicy łańcuchów w klasie 10 mogą również optować za użyciem większego udźwigu łańcucha kupując łańcuchy o mniejszej średnicy do wykonania tego samego zadania. Łańcuch klasy 10 może dźwignąć ten sam ładunek co zdecydowanie większy łańcuch w klasie 8. Cieńszy łańcuch jest lepszy niż łańcuch grubszy – jest łatwiejszy w użytkowaniu i niższe są jego koszty transportu.
Wraz ze wzrostem wartości użytkowych łańcucha w klasie 10 idzie jego wyższa cena. Odcinek łańcucha w klasie 10 może być nawet o 15%-20% droższy niż analogiczny odcinek łańcucha w klasie 8.

Czytaj więcej

Poszukiwanie definicji

wink10Kiedy pod koniec lat 80-tych rozpoczęto tworzenie europejskich standardów, klasa 8 uważana była za „State of the Art” w branży łańcuchów technicznych. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło.
Łańcuch w klasie 10 jest dostępny na rynku od ponad 10 lat gdy chodzi o łańcuch do wciągników i niespełna od 10 lat. gdy chodzi o łańcuch do budowy zawiesi.
Problem polega na tym. że nie istnieje definicja mówiąca co należałoby rozumieć przez klasę 10. Istnieje amerykański standard ustalony w 2003 przez National Association of Chain Manufacturers (NACM).
Trwają obecnie prace nad nową specyfikacją tworzoną przez niemieckich producentów łańcuchów – będzie ona dostępna pod koniec bieżącego roku.. Obydwie specyfikacje różnią się znacznie od siebie. Nie istnieje wspólny europejski oraz międzynarodowy standard ISO.

Czytaj więcej

Trawers

Trawers lub belka trawersowa – poprzeczna belka oferująca więcej niż jeden punkt podwieszenia, element urządzeń dzwignicowych.

Znajduje zastosowanie do podnoszenia i transportu elementów długich i o dużej masie. W szczególności wszędzie tam gdzie podczas transportu element wymaga kilku punktów podwieszenia o rozstawie uniemożliwiającym zastosowanie tylko zawiesi wielocięgnowych. Trawersy wykonywane są w różnych wersjach, między innymi: przestawne z możliwością regulacji rozstawu i nieprzestawne bez możliwości regulacji rozstawu, do wózków widłowych oraz różne wersje specjalistyczne.

Belki magnetyczne

Jest to zestaw składający się z trawersy i dwóch lub więcej magnesów. Zaletą belek magnetycznych jest łatwa, szybka i efektywna manipulacja z blachami. W kombinacji z różnymi typami belek trawersowych można te urządzenia konstruować na miarę.
Użyte magnesy można podzielić na dwie podstawowe grupy ? elektromagnesy w kombinacji z magnesami stałymi i magnesy stałe. Oba systemy są zasilane z sieci, dlatego zawsze należy zainstalować na dźwigu układ sterowania, bęben kablowy do doprowadzania energii i sygnałów a w przypadku elektromagnesów również zasilanie awaryjne. Cały system należy połączyć z radiowym sterowaniem lub ze sterowaniem w kabinie dźwigu. Czytaj więcej

Chwytaki samozaciskowe

Chwytaki można podzielić na grupy ze względu na:

 1. Sposoby chwytania:
  • chwytanie zewnętrzne
  • chwytanie wewnętrzne
 2. Sposoby manipulacji ładunkiem
  • obracanie
  • przenoszenie
 3. Sposobu zabezpieczenia w otwartej pozycji