Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 55

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 60
Kontrola zawiesi poliestrowych podczas użycia | Zawiesia, chwytaki, uchwyty, trawersy, C-haki.

Kontrola zawiesi poliestrowych podczas użycia

Podczas okresu użytkowania należy dokonywać częstych kontroli zawiesia poliestrowego w celu określenia stopnia zużycia i wykrycia ewentualnych defektów. Przeglądy powinny obejmować również wyposażenie współpracujące jak szekle, łączniki, haki itp. Jeżeli zachodzi jakakolwiek wątpliwość co do stanu zawiesi lub jeżeli oznaczenie zawiesia uległo zniszczeniu, lub jest nieczytelne należy je bezwzględnie wyłączyć z użycia.

1, 2, 3 Jakiekolwiek widoczne uszkodzenie osłony (rękawa) w
postaci przecięć, rozdarć czy rozwarstwień wskazuje na ryzyko
zaistnienia uszkodzenia nośnej wewnętrznej części. WYŁĄCZYĆ
Z UŻYCIA.
4 Miejscowe wytarcie, odmienne od ogólnego zużycia, które mogło
powstać na ostrych krawędziach ładunku może nieść ryzyko obniżenia wytrzymałości zawiesia. WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
5 Ścieranie zewnętrznej warstwy rękawa ochronnego może
wskazywać na lokalne uszkodzenie nośnej warstwy wewnętrznej.
Zalecane WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
6 Węzeł na zawiesiu powoduje obniżenie jego wytrzymałości o
30% lub więcej. W związku z niemożliwością określenia wpływu
węzła na wytrzymałość należy zawiesie WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
7, 8 Nacięcia i rozdarcia krawędzi powodują znaczne obniżenie
wytrzymałości. WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
9 Uszkodzenia powstałe w wyniku lokalnego oddziaływania z chemikaliami powodują osłabienie i zmiękczenie materiału zawiesia. Objawia się to odrywaniem się fragmentów osłony, łatwym ścieraniem, powstawaniem kłaczków. Wewnętrzne warstwy nośne mogły również być narażone na podobne uszkodzenia: WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
10 Zawiesie ze zniszczoną lub nieczytelną etykietą należy WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
11 Haki i punkty zaczepienia, które są zbyt duże dla pętli zawiesi powodują rozdarcie szwów. Należy skontaktować się z wytwórcą lub WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
12 Wysokie temperatury (otoczenia lub powstałe w wyniku tarcia) powodują termiczne uszkodzenie struktury zawiesia. Wskazuje na nie wygląd podobny do miejscowego wybłyszczenia? powierzchni. Często dochodzi również do uszkodzenia wewnętrznych warstw na zasadzie zbicia włókien po osłoną (charakterystyczne zgrubienia i niejednorodności wewnątrz rękawa). WYŁĄCZYĆ Z UŻYCIA.
W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka powstania wymienionych uszkodzeń zalecamy stosowanie osłon ochronnych.
uszkodzone zawiesia pasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *