Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 55

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 60
Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji odciągów łańcuchowych wg PN-EN 12195-3 | Zawiesia, chwytaki, uchwyty, trawersy, C-haki.

Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji odciągów łańcuchowych wg PN-EN 12195-3

 1. Podczas selekcjonowania i specyfikowania odciągów łańcuchowych, rozważyć wymagania
  dotyczące zdolności mocowania, przewidywany sposób użytkowania i właściwości
  ładunku zabezpieczanego. Rozmiar, kształt i waga, oraz zamierzona metoda
  użytkowania (EN-12195-1), środowisko transportowe i właściwości ładunku będą
  miały wpływ na prawidłową selekcję.
 2. Wybrane odciągi łańcuchowe powinny być zarówno wystarczająco wytrzymałe, jak i
  mieć prawidłową długość dla danego sposobu użytkowania. Planować operację zastosowania
  i usuwania mocowania przed rozpoczynaniem podróży. Usunąć osprzęt unoszący
  przed mocowaniem ładunku. Pamiętać, że podczas podróży część ładunku może
  zostać wyładowana. Obliczyć liczbę odciągów łańcuchowych z Pr EN 12195-1.
 3. Z powodu różnych zachowań i powstającego wydłużenia w warunkach obciążenia,
  różny osprzęt mocujący (np. odciąg łańcuchowy, wiązania mocujące) nie powinien
  być używany do mocowania tego samego ładunku. Należy rozważyć także to, że elementy
  pomocnicze i urządzenia napinające podczas mocowania powinny być zgodne
  z odciągiem łańcuchowym. Użycie jednakowych połączonych odciągów jest dopuszczalne.
 4. Zwalnianie odciągu: Powinno być zapewnione, ze stabilność ładunku jest niezależna
  od osprzętu mocującego i że zwolnienie wiązania mocującego nie może powodować
  spadnięcia ładunku z pojazdu, w sposób zagrażający personelowi. Jeżeli to konieczne
  zamocować osprzęt unoszący, do dalszego transportu, do ładunku przed zwolnieniem
  urządzenia napinającego, aby zapobiec przypadkowemu spadnięciu.
 5. Przed próbą rozładunku, odciągi łańcuchowe powinny być zwolnione tak, aby ładunek
  był swobodny.
 6. Podczas ładowania i mocowania, usuwania mocowania i rozładowywania należy
  zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych.
 7. Odciągi łańcuchowe powinny być wycofane z użycia i zwrócone producentowi do naprawy,
  jeżeli wykazują jakiekolwiek ślady uszkodzenia. Następujące ślady uszkodzeń
  są brane pod uwagę:

  • dla łańcuchów; pęknięcia powierzchniowe, wydłużenie przekraczające 3%, zużycie
   przekraczające 10% nominalnej średnicy, widoczne odkształcenia.
  • dla elementów łączących i urządzeń napinających; odkształcenia, pęknięcia,
   wyraźne ślady zużycia, ślady korozji.
 8. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby nie uszkodzić odciągu łańcuchowego ostrymi
  krawędziami ładunku, do którego jest on użyty.
 9. Tylko czytelnie oznakowane i etykietowane odciągi łańcuchowe powinny być użytkowane.
 10. Odciągi łańcuchowe nie powinny być przeciążane: Powinna być stosowana tylko maksymalna
  siła przykładana ręcznie równa 500 N. Mechaniczne środki pomocnicze, takie
  jak dźwignie, pręt itp., nie powinny być używane, chyba, że są częścią urządzenia
  napinającego.
 11. Odciągi łańcuchowe nie powinny być nigdy użyte, jeżeli są związane lub połączone
  śrubami.
 12. Powinno zapobiegać się uszkadzaniu etykiet, trzymając je z dala od ostrych krawędzi
  ładunku i, jeśli to możliwe, od ładunku.
 13. Odciągi łańcuchowe i krawędzie ładunku należy chronić przed ścieraniem i uszkodzeniem
  stosując okładziny ochronne i/lub ochraniacze narożnikowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *